Sözlükte "vicdan" ne demek?

1. Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlak değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç, duyunçvicdan

Cümle içinde kullanımı

... kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz.
- Anayasa
... başkanlığı da bir vicdan rahatlığıyla ona devretmiş.
- Y. K. Karaosmanoğlu

Vicdan kelimesinin ingilizcesi

n. conscience, heart, inner man, remorse, scruple
Köken: Arapça